Thực đơn - Bánh canh cua 14

Thực đơn - Bánh canh cua 14

Thực đơn - Bánh canh cua 14

Thực đơn - Bánh canh cua 14

Thực đơn - Bánh canh cua 14
Thực đơn - Bánh canh cua 14

Thực đơn

Soda bạc hà

Soda bạc hà

Giá: 16.000đ
Thịt ăn thêm

Thịt ăn thêm

Giá: 15.000đ
Ép Thơm bí đao

Ép Thơm bí đao

Giá: 14.000đ
Ép Thơm

Ép Thơm

Giá: 16.000đ
Tôm càng ăn thêm

Tôm càng ăn thêm

Giá: 35.000đ
Tôm ăn thêm

Tôm ăn thêm

Giá: 30.000đ
Trà Dâu

Trà Dâu

Giá: 16.000đ
Trà Nho

Trà Nho

Giá: 16.000đ
Trà Tắc

Trà Tắc

Giá: 16.000đ
Trà Xoài

Trà Xoài

Giá: 16.000đ
1
2