Đầy Đủ Không Giò - Bánh canh cua 14

Đầy Đủ Không Giò - Bánh canh cua 14

Đầy Đủ Không Giò - Bánh canh cua 14

Đầy Đủ Không Giò - Bánh canh cua 14

Đầy Đủ Không Giò - Bánh canh cua 14
Đầy Đủ Không Giò - Bánh canh cua 14

Đầy Đủ Không Giò

Giá: 45.000đ

Đầy Đủ Không Giò gồm 4 loại topping: Cua + Tôm + Chả Cua + Chả Cá

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại