Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - Bánh canh cua 14
Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Hải Sản Sò Điệp

Giá: 60.000đ

Gồm có: Cua + Tôm + Mực + Chả cá + Sò điệp

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại