Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - Bánh canh cua 14
Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa - Bánh canh cua 14

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa

Giá: 65.000đ

Đặc Biệt Càng Cua Bách Hoa gồm 4 loại topping: Cua + Càng Cua + Chả Cua + Chả Cá + Thịt Nạc

Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại