Càng Bách Hoa ăn thêm - Bánh canh cua 14

Càng Bách Hoa ăn thêm - Bánh canh cua 14

Càng Bách Hoa ăn thêm - Bánh canh cua 14

Càng Bách Hoa ăn thêm - Bánh canh cua 14

Càng Bách Hoa ăn thêm - Bánh canh cua 14
Càng Bách Hoa ăn thêm - Bánh canh cua 14

Càng Bách Hoa ăn thêm

Giá: 38.000đ
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại
Bánh canh thêm

Bánh canh thêm

Giá: 15.000đ
Chả cá ăn thêm

Chả cá ăn thêm

Giá: 12.000đ
Chả cua ăn thêm

Chả cua ăn thêm

Giá: 12.000đ
Cua ăn thêm

Cua ăn thêm

Giá: 30.000đ